Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2012

lupetit
4538 4985
lupetit
Czytanie książki jest, przynajmniej dla mnie, jak podróż po świecie drugiego człowieka. Jeżeli książka jest dobra, czytelnik czuje się w niej jak u siebie, a jednocześnie intryguje go, co mu się tam przydarzy, co znajdzie za następnym zakrętem.
— Jonathan Carroll
Reposted fromobnoxious obnoxious viakasias3112 kasias3112
lupetit
Warto było Cię spotkać, aby się dowiedzieć, że istnieją takie oczy jak twoje.
— Bikini, Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromohshit ohshit viakasias3112 kasias3112
lupetit
Reposted frommorowe morowe viakasias3112 kasias3112
lupetit
Wiesz co najbardziej boli? Idziesz w te same miejsca, ale bez tych samych ludzi.
Reposted frommefir mefir viakasias3112 kasias3112
lupetit
Nienawidzę Cię za to, że zostawiasz mnie na pożarcie tym wszystkim facetom, ktorzy nie są Tobą.
— Z cyklu po-lolkowych
Reposted fromNiedzwiedzgr Niedzwiedzgr viakasias3112 kasias3112
lupetit
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— 'Apogryf' Jerzy Sosnowski
lupetit
Strach jest wtedy, gdy nie ma miłości. Miłość jest wtedy, gdy nie ma strachu.
— Axl Rose
lupetit
chcę być przy tobie blisko

z bliska patrzeć ci w oczy

chcę cię całować

chcę cię dotykać
— grabaż i strachy na lachy
Reposted fromforeveryoung foreveryoung viakasias3112 kasias3112
lupetit
7918 19ce 500
H. Poświatowska, *** [zawsze, kiedy chcę żyć]
lupetit
Uwiodła mnie przepaść jednego spojrzenia, runęłam w nią rozkładając ramiona
— Kasia Nosowska
lupetit
2753 ee31 500
lupetit
Znów się nie znamy i mijamy wśród pytań.
— Bonson
lupetit
6295 db67
Reposted from13thfriday 13thfriday viakasias3112 kasias3112
lupetit
Emocjonalni ludzie cierpią przez byle co i byle kogo.
Reposted frommyshirt myshirt viakasias3112 kasias3112
lupetit
Wierze w to, że ludzie nie spotykają się przypadkiem.
Reposted fromduszka666 duszka666 viakasias3112 kasias3112
lupetit
Największa miłość - zawsze ta, która pozostała niespełniona.
— Peter Ustinov
Reposted fromeklerrka eklerrka viakasias3112 kasias3112
lupetit

Moja Mała, Moje Szczęście, Moje Słońce, Życie Moje i Radość Moja. 

Teraz NIKT.

— teraz nikt.
lupetit
4713 a87a
Reposted frommissingpieces missingpieces viakasias3112 kasias3112
lupetit
Cier­piące ko­biety przy­wiązują się do człowieka szyb­ciej, moc­niej i na dłużej. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl